Author: Labinot Pasjaqa

Zyrtar për Sigurimin e Cilësisë

  VENDI I PUNËS: Zyrtar për sigurimin e cilësisë Përshkrimi i detyrave të punës: Ofron mbështetje administrative për procedurat dhe mekanizmat e sigurimit të cilësisë