fbpx

Studentët Aktualë

Programet e studimit të ofruara nga Kolegji Dardania janë unike dhe të kërkuara në tregun e punës në vend dhe më gjerë.

Kolegji Dardania i kushton rëndësi të veçcantë shërbimeve ndaj studentëve. Studentët aktual mund që të përdorin të gjitha shërbimet e ofruara nga institucioni ynë. Të gjithë studentët aktual pajisen me ID studentore nga kolegji, kanë e-mail e tyre personal me domain të kolegjit, si dhe qasje në DMIS ku ata mund të njoftohen me të gjitha të rejat nga administrata e kolegjit si dhe rreth pasqyrave të tyre financiare, rezultateve nga testet dhe provimet, si dhe rezultatet nga punimet e tjera të tyre.

Krijoni miqësi gjatë gjithë jetës me studentë që ndajnë interesat, pasionet dhe perspektivat e juaja të përbashkëta.

APLIKO

A jeni të gatshëm të vazhdoni me hapin tjetër drejt karrierës suaj të ardhshme?

Fjala e Rektorës

Mirësevini në Kolegjin Dardania! Institucioni ynë i arsimit të lartë është i akredituar dhe ka arritur një reputacion për përsosmëri në mësimdhënie, kërkimim shkencor, dhe në tejkalimin e disiplinave akademike, duke kombinuar njohuritë e veçanta me vlera universale.

Opinioni i Studentëve

Gjithçka që mësova në Kolegjin Dardania më ndihmoi vërtet të më vinte mbi konkurrencën në fushën e menaxhimit të biznesit.

Erisona Zuka
BA Perkujdesje dhe Mireqenie Sociale